Kontakt

Adres

Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra

Koordynator wydziałowy projektu

mgr inż. Andrzej Majczak, pokój 428 A-29
e-mail a.majczak@wmie.uz.zgora.pl
tel. 601 761 709, 68 328 2843

Biuro

Dziekanat Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii
pokój 303 A-29