Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

KOMUNIKATY W SPRAWIE ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
Formularz do zgłaszania przez studentów uwag dotyczących zajęć zdalnych

Aktualności

Komunikat Dziekana WMIiE

Dodano: 2021-03-30

W związku z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 1 z dnia 26 marca 2021 r. do Zarządzenia Rektora UZ nr 11 z dnia 11 styczna 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii realizowane będą wyłącznie w sposób zdalny.
Komunikat Rektora UZ.

Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w semestrze letnim 2020/21

Dodano: 2021-01-21

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11 styczna 2021 roku, na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i Dyrektora Instytutu Matematyki, Prorektor ds. Jakości Kształcenia podjęła decyzję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 od dnia 6 kwietnia 2021 roku następujące zajęcia będą prowadzone na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w trybie stacjonarnym:

- kierunek: Inżynieria Danych,
- kierunek: Informatyka i Ekonometria,
- kierunek: Matematyka.

Zajęcia ujęte w wyżej załączonych zestawieniach w miesiącu marcu 2021 roku oraz wszystkie pozostałe zajęcia realizowane na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 prowadzone będę w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji G Suite (Google Classroom, Google Meet).

Zarządzenie nr 11 JM Rektora UZ.

Starsze informacje można znaleźć w Archiwum aktualności