Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

KOMUNIKATY W SPRAWIE ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
Formularz do zgłaszania przez studentów uwag dotyczących zajęć zdalnych

Aktualności

Organizacja kształcenia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w semestrze zimowym 2021/2022

Dodano: 2021-09-10

Szanowni Państwo
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UZ nr 126 z dnia 1 września 2021 roku wszystkie zajęcia dla studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
Dziekan WMIiE

Zarządzenie Rektora UZ nr 126
Komunikat Rektora UZ

Stypendia dla studentów lubuskich uczelni

Dodano: 2021-09-08

Sejmik Województwa Lubuskiego w 2020 r. ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego.
Szczegółowe informacje o stypendiach.

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący JSA

Dodano: 2021-08-05

Informacja o roli Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i charakterze jego raportów.

Zmiany w obsłudze studentów

Dodano: 2021-05-18

Drodzy Studenci,

w czerwcu swoje sprawy związane z tokiem studiów będziecie załatwiać w Biurze Obsługi Studenta (BOS-ie), które zastąpi dotychczasowy Dziekanat. Tam uzyskacie wszelkie potrzebne zaświadczenia, przedłużycie legitymację, złożycie wszystkie wnioski wnikające z Regulaminu Studiów (np. wniosek o urlop, o warunkowe zaliczenie semestru, o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej), złożycie pracę dyplomową, odbierzecie dyplom ukończenia studiów. Natomiast sprawy świadczeń dla studentów (stypendia, zapomogi, akademiki) będą realizowane poza BOS-ami - w Dziale Spraw Studenckich.

Przewidziano cztery BOS-y, a każdy z nich będzie obsługiwał kilka różnych wydziałów. Celem tej zmiany jest przede wszystkim poprawa jakości obsługi studentów i ujednolicenie zasad prowadzonej dokumentacji oraz większa dostępność do kadry administracyjnej.

BOS-y będą czynne dla studentów od poniedziałku do czwartku oraz w soboty - dla studentów niestacjonarnych i uczestników studiów podyplomowych. Obsługa studentów z Filii w Sulechowie będzie się tam odbywała do końca sesji poprawkowej 2020/2021, a potem w BOS-ie_2.

BOS-y to jest wielka zmiana w zakresie administracyjnej obsługi studentów. Natomiast niezmiennie waszym opiekunem jest Dziekan, a osobą do pierwszego kontaktu działającą w jego imieniu jest Prodziekan. Do niego kierujcie wszelkie wnioski, pytania, problemy związane z Waszym pobytem na uczelni. Oprócz dyżurów na wydziale każdy Prodziekan będzie także dyżurował w gabinecie przy BOS-ie, więc łatwo go znajdziecie. Oczywiście w obecnym czasie pandemii podstawowym sposobem kontaktu jest korespondencja e-mailowa.

Niebawem na stronach internetowych wydziałów w zakładce „Biuro Obsługi Studenta” pojawią się szczegółowe informacje na temat BOS-ów. Zanim to jednak nastąpi wszystko będzie działać według obecnego porządku.

Pierwszą studencką aktywnością związaną z BOS-ami jest konkurs na ich identyfikację wizualną, zachęcam do wzięcia w nim udziału. Na zwycięzcę oprócz satysfakcji, że jego projekt będzie nawigował studentów po Uniwersytecie czeka nagroda 2000 zł.


Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego


Lista BOS-ów:

BOS_1: Wydział Nauk Społecznych; Wydział Humanistyczny; Wydział Prawa i Administracji
budynek A-16 (Kampus B), kolor niebieski;

BOS_2: Wydział Mechaniczny; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Wydział Nauk Biologicznych; Wydział Artystyczny; Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii; Wydział Fizyki i Astronomii
budynek A-8 (Kampus A), kolor zielony;

BOS_3: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki; Wydział Ekonomii i Zarządzania
budynek A-2 (Kampus A), kolor fioletowy;

BOS_4: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
budynek F (ul. Zyty), kolor pomarańczowy.

Starsze informacje można znaleźć w Archiwum aktualności