Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

KOMUNIKATY W SPRAWIE ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
Formularz do zgłaszania przez studentów uwag dotyczących zajęć zdalnych

Aktualności

Zasady dotyczące składania pracy dyplomowej

Dodano: 2021-06-01

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021.

Formularze związane z pracami dyplomowymi:
1. Oświadczenie o oryginalności pracy,
2. Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej,
3. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej,
4. Podanie o zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie na odległość.

Komunikat Dziekana WMIE

Dodano: 2021-06-01

Zgodnie z §6 ust. 1 Zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń na studiach w Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze letnim roku akademickim 2020/2021, listy studentów przystępujących do zaliczeń i egzaminów oraz prace pisemne, jeżeli egzamin lub zaliczenie ma formę pisemną, należy elektronicznie zarchiwizować.
Archiwizowane dokumenty powinny zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz numer albumu studenta. Jeżeli jest to możliwe (np. praca zaliczeniowa lub egzaminacyjna napisana ręcznie) dokument w postaci skanu lub zdjęcia powinien zawierać również datę i podpis studenta.
Wspomniane powyżej dane należy przechowywać zgodnie z zapisami podpisanego wcześniej oświadczenia o zapewnieniu zgodności pracy zdalnej z przepisami ochrony danych osobowych.

Dziekan WMIE
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

Zmiany w obsłudze studentów

Dodano: 2021-05-18

Drodzy Studenci,

w czerwcu swoje sprawy związane z tokiem studiów będziecie załatwiać w Biurze Obsługi Studenta (BOS-ie), które zastąpi dotychczasowy Dziekanat. Tam uzyskacie wszelkie potrzebne zaświadczenia, przedłużycie legitymację, złożycie wszystkie wnioski wnikające z Regulaminu Studiów (np. wniosek o urlop, o warunkowe zaliczenie semestru, o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej), złożycie pracę dyplomową, odbierzecie dyplom ukończenia studiów. Natomiast sprawy świadczeń dla studentów (stypendia, zapomogi, akademiki) będą realizowane poza BOS-ami - w Dziale Spraw Studenckich.

Przewidziano cztery BOS-y, a każdy z nich będzie obsługiwał kilka różnych wydziałów. Celem tej zmiany jest przede wszystkim poprawa jakości obsługi studentów i ujednolicenie zasad prowadzonej dokumentacji oraz większa dostępność do kadry administracyjnej.

BOS-y będą czynne dla studentów od poniedziałku do czwartku oraz w soboty - dla studentów niestacjonarnych i uczestników studiów podyplomowych. Obsługa studentów z Filii w Sulechowie będzie się tam odbywała do końca sesji poprawkowej 2020/2021, a potem w BOS-ie_2.

BOS-y to jest wielka zmiana w zakresie administracyjnej obsługi studentów. Natomiast niezmiennie waszym opiekunem jest Dziekan, a osobą do pierwszego kontaktu działającą w jego imieniu jest Prodziekan. Do niego kierujcie wszelkie wnioski, pytania, problemy związane z Waszym pobytem na uczelni. Oprócz dyżurów na wydziale każdy Prodziekan będzie także dyżurował w gabinecie przy BOS-ie, więc łatwo go znajdziecie. Oczywiście w obecnym czasie pandemii podstawowym sposobem kontaktu jest korespondencja e-mailowa.

Niebawem na stronach internetowych wydziałów w zakładce „Biuro Obsługi Studenta” pojawią się szczegółowe informacje na temat BOS-ów. Zanim to jednak nastąpi wszystko będzie działać według obecnego porządku.

Pierwszą studencką aktywnością związaną z BOS-ami jest konkurs na ich identyfikację wizualną, zachęcam do wzięcia w nim udziału. Na zwycięzcę oprócz satysfakcji, że jego projekt będzie nawigował studentów po Uniwersytecie czeka nagroda 2000 zł.


Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego


Lista BOS-ów:

BOS_1: Wydział Nauk Społecznych; Wydział Humanistyczny; Wydział Prawa i Administracji
budynek A-16 (Kampus B), kolor niebieski;

BOS_2: Wydział Mechaniczny; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Wydział Nauk Biologicznych; Wydział Artystyczny; Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii; Wydział Fizyki i Astronomii
budynek A-8 (Kampus A), kolor zielony;

BOS_3: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki; Wydział Ekonomii i Zarządzania
budynek A-2 (Kampus A), kolor fioletowy;

BOS_4: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
budynek F (ul. Zyty), kolor pomarańczowy.

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Dodano: 2021-05-13

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na studiach w Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
Zarządzenie nr 88 Rektora UZ z dnia 4 maja 2021 roku.

Starsze informacje można znaleźć w Archiwum aktualności