Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

KOMUNIKATY W SPRAWIE ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

Aktualności

Zamknięcie Dziekanatu i Sekretariatu Wydziału

Dodano: 2020-03-16, Aktulizacja 2020-03-24

Zgodnie z komunikatami nr 9 i 10 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego (link) Dziekan Wydziału, dr Robert Dylewski, podjął decyzję o skierowaniu do pracy zdalnej wszystkich pracowników nie będących nauczycielami akademickimi na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:

Nauczanie w formie elektronicznej - lista zajęć

Dodano: 2020-03-23

Informujemy, że w związku zawieszeniem zajęć dydaktycznych na UZ, większość zajęć dla studentów naszego Wydziału jest prowadzona zdalnie/w formie elektronicznej, za wyjątkiem:

  1. Praktyki śródroczne dla grup 21 MAT-SP oraz 11MAT-SD (prowadzący: dr Alina Szelecka),
  2. Śródroczna praktyka wychowawcza 2 dla grupy 11MAT-SD/A (prowadzący: dr Anita Famuła-Jurczak).
Studentów i pracowników jeszcze raz prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek pocztowych, w tym także folderów z niechcianą pocztą (spam).

Nauczanie w formie elektronicznej

Dodano: 2020-03-16, Aktulizacja 2020-03-18

W związku z zaleceniem, aby umożliwić studentom realizację programu studiów, Dziekan dr Robert Dylewski, podjął decyzję o przeprowadzeniu zajęć dla studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w postaci elektronicznej. Formy elektroniczne obejmują:

  1. umieszczanie materiałów (wykłady, listy zadań, instrukcje do zajęć itd) tradycyjnie na stronach WWW (strony pracownicze - Instytut Matematyki),
  2. wysyłanie materiałów za pomocą poczty elektronicznej (bezpośrednio do studentów),
  3. kontakt ze studentami/konsultacje realizowane za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą telefonów (prywatnych - oczywiście zależy to od decyzji nauczyciela, czy zechce podać swój prywatny numer),
  4. pracę zdalną za pomocą wideoczatów/wideokonferencji (jako platformę e-lerningową obowiązującą na WMIiE przyjmujemy program DiscordApp).
Adresy studentów dostępne są na stronie internetowej - moduł PracNet (https://pracownik.uz.zgora.pl/). Studentów i pracowników prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek pocztowych, w tym także folderów z niechcianą pocztą (spam).

Zrealizowanych w ten sposób zajęć nie trzeba będzie odrabiać.

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone

Dodano: 2020-03-13

Premier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w Dziekanacie.

Wizyta uczniów z SP nr 2 z Nowogrodu Bobrzańskiego na UZ

Dodano: 2020-02-03

W środę 8 stycznia 2020 roku na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego gościliśmy grupę 48 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z ich nauczycielami Darią Mazur, Bożeną Kowalską, Elżbietą Egiert, Maciejem Bajon. Uczniowie klas 6, 7 i 8 z Nowogrodu Bobrańskiego odwiedzili Uniwersytet Zielonogórski w ramach realizacji projektu matematycznego "Mistrz rachunków" realizowanym przez ich szkołę.

Starsze informacje można znaleźć w Archiwum aktualności