Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Aktualności

Spotkanie dla studentów I roku

Dodano: 2017-09-22

Spotkanie dla studentów I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii inaugurujące rok akademicki 2017/2018 odbędzie się 2 października (poniedziałek) o godz. 11:15 w sali nr 207.

Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską

Dodano: 2017-09-22

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Magisterską napisaną w roku akademickim 2016/17 (w zakresie matematyki oraz w zakresie informatyki lub ekonometrii). Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest zdanie egzaminu dyplomowego do dnia 30 września 2017 r.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Dodano: 2017-09-06

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.
Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Atrakcyjne udogodnienia dla podejmujących studia na drugim kierunku na naszym Wydziale!

Dodano: 2017-09-04

mFundacja ogłasza II edycję konkursu na najlepszą pracę studencką z matematyki

Dodano: 2017-07-03

Fundacja mBanku, zachęcona udaną pierwszą edycją konkursu na prace studenckie z matematyki, ogłasza drugą edycję konkursu z pulą nagród 40 tys. zł. Sekretariat konkursu, prowadzony w IMPAN, czeka na zgłoszenia konkursowe do 31 października 2017.

Matematyka na WMIiE UZ w czołówce najnowszego rankingu Perspektyw

Dodano: 2017-06-20

W rankingu kierunków studiów Perspektywy 2017 Matematyka na UZ została sklasyfikowana na 11 miejscu wśród 27 uczelni. Warto odnotować, że zajmujemy 3 miejsce w kraju pod względem liczby cytowań przypadających na publikację pracownika naukowego, 6 miejsce ze względu na H-index oraz 1 miejsce według kryterium dostępności wysokokwalifikowanych kadr dla studentów.

Profesje matematyczno-informatyczne ponownie najbardziej atrakcyjne

Dodano: 2017-06-08

Najnowszy ranking 200 zawodów przygotowany przez CareerCast - uwzględniający środowisko pracy, zarobki, perspektywy zatrudnienia, a także stres - potwierdza obserwowaną i wyraźnie nasilającą się od kilku lat atrakcyjność zawodów opartych na gruntownym wykształceniu matematycznym i znajomości technologii informacyjnych. W pierwszej dziesiątce dominują profesje o takim właśnie profilu: 1) statystyk, 2) menedżer usług medycznych, 3) analityk badań operacyjnych, 4) analityk bezpieczeństwa informacji, 5) analityk danych (Data Scientist), 6) profesor uniwersytetu, 7) matematyk, 8) programista, 9) terapeuta zajęciowy, 10) logopeda.

Wydział jest w czołówce instytucji ekonomicznych w Polsce

Dodano: 2017-06-05

Według rankingu RePEc http://ideas.repec.org/ prowadzonego przez University of Connecticut, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii znajduje się na 9. miejscu wśród ekonomicznych ośrodków naukowych i akademickich w Polsce.

Kolejny grant NCN z zakresu nauk ekonomicznych na naszym Wydziale

Dodano: 2017-05-28

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych OPUS 12, w panelu HS4 obejmującym m.in. ekonomię, ekonometrię, finanse, bankowość, zarządzanie, demografię, geografię społeczno-ekonomiczną i urbanistykę, spośród 158 złożonych wniosków do finansowania zakwalifikowano 28, a na pierwszym miejscu wśród nich znalazł się projekt O równowagach gospodarczych w warunkach niespójności czasowej decyzji , którego kierownikiem jest doktor Łukasz Balbus z Zakładu Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji (wyniki konkursu: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-05-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3). Warto podkreślić, że jest to już trzeci grant w panelu HS4 prowadzony na naszym Wydziale i drugi kierowany przez doktora Balbusa.

Efekty współpracy w ramach OZMI

Dodano: 2017-05-25

Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki z sukcesem zrealizował projekt rozwojowy dla firmy VIVE Transport Sp. z o.o. z Kielc. Projekt dotyczył przeprowadzania zaawansowanych analiz danych dotyczących optymalizacji zarządzania i logistyki w transporcie drogowym. W ramach wykonanych prac opracowano i zaimplementowano model matematyczny oceny trudności tras dla zleceń zrealizowanych w okresie wrzesień – listopad 2016 przez firmę transportową. Głównym celem realizacji tego projektu było przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania tego modelu do oceny efektywności pracy kierowców oraz jako elementu wspomagającego nawigację pojazdów w firmie VIVE Transport.

W realizacji projektu brali udział studenci kierunku inżynieria danych: Martyna Witkowska (grupa 21ID-SD) i Karol Niewiadomski (grupa 31ID-SP).

Akcja COST TD1409 - Mathematics for Industry Network

Dodano: 2017-05-25

Dr Maciej Niedziela z Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki został zastępcą członków Komitetu Sterującego (MC substitute) akcji COST TD1409 (European Cooperation in Science & Technology) pt.: „Mathematics for Industry Network”. Celem tego działania jest stworzenie ogólnounijnego partnerstwa na rzecz promowania współpracy i korzyści płynących z matematyki przemysłowej. W ramach projektu prowadzone są warsztaty branżowe, szkolenia tygodniowe i krótkoterminowe misje naukowe zarówno dla ośrodków akademickich, jak i przemysłowych, mające na celu zwiększenie interakcji między przemysłem a środowiskiem akademickim.

Nowa specjalność: Analityka biznesowa

Dodano: 2014-07-02

Od roku akademickiego 2014/2015 na studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria wprowadzona będzie nowa specjalność Analityka biznesowa
Sylwetka absolwenta
Plan studiów (od roku 2014/2015)

Starsze informacje można znaleźć w Archiwum aktualności