Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

KOMUNIKATY W SPRAWIE ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
Formularz do zgłaszania przez studentów uwag dotyczących zajęć zdalnych

Aktualności

Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w sem. zimowym 2020/21

Dodano: 2020-09-03

Zgodnie z Zarządzeniem nr 112 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku, na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i Dyrektora Instytutu Matematyki, Prorektor ds. Jakości Kształcenia podjęła decyzję w sprawie zajęć, które będą prowadzone w trybie tradycyjnym (w formie stacjonarnej) w semestrze zimowym roku ak. 2020/2021 na WMIiE:

- kierunek: Inżynieria Danych,

- kierunek: Informatyka i Ekonometria,

- kierunek: Matematyka.

Pozostałe zajęcia prowadzone będę w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji G Suite (Google Classroom, Google Meet).

Zarządzenie nr 112 JM Rektora UZ.

Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami – program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dodano: 2020-09-10

Uniwersytet Zielonogórski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami – program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje Zadnie 5 – Wsparcie dla studentów (w ramach Modułu 2) i pracowników (w ramach Modułu 6) wszystkich wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W szkoleniach będzie mogło uczestniczyć 75 studentów oraz 75 pracowników z całego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczegółowe informacje o rekrutacji i projekcie znajdują się na stronie http://www.cptt.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=205&lang=pl.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r.

Dodano: 2020-09-03

Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r. dotyczący organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Atrakcyjne udogodnienia dla studiujących dwa kierunki!

Dodano: 2020-06-26

Wywiad Dziekana w Radiu Index

Dodano: 2020-06-23

16 czerwca 2020 r. Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, dr Robert Dylewski oraz Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii, prof. dr hab. Andrzej Drzewiński gościli w studiu Radia Index 96 fm, gdzie rozmawiali o studiowaniu i współpracy miedzy wydziałami Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Komunikat Prorektora nr 3 z dnia 19 maja 2020 r.

Dodano: 2020-05-20, Aktualizacja: 2020-06-10

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzje dotyczące:

Treść komunikatu

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich i legitymacji doktoranta

Dodano: 2020-06-03

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Otwarcie Dziekanatu i Sekretariatu Wydziału

Dodano: 2020-05-25. Aktualizacja: 2020-06-03

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2020 r. otwarte zostały:

Kontakt z pracownikami Dziekanatu i Sekretariatu Wydziału a także z władzami Wydziału (Dziekan, Prodziekan) nadal powinien odbywać się drogą elektroniczną (e-mail, telefon) - telefony i adresy emailowe są podane na stronie Wydziału.

Kolejna edycja stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego

Dodano: 2020-05-11, Aktulizacja 2020-05-22

W roku akademickim 2020/2021 rusza kolejna edycja stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego. Powyższe stypendia mają na celu przede wszystkim zachęcenie absolwentów szkół ponadpodstawowych do związania swojej kariery zawodowej i jej dalszych losów z regionem, stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników oraz podejmowania nauki na lubuskich uczelniach.

Komunikat Dziekana

Dodano: 2020-05-08

W związku z par. 7 w Zarządzeniu nr 68 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 6 maja 2020 roku, dokumenty dot. zaliczeń i egzaminów (testy, kolokwia, prace pisemne) powinny być elektronicznie zarchiwizowane. Dokumenty te powinny zawierać conajmniej imię, nazwisko i numer albumu studenta. Jeżeli jest to możliwe (np. praca napisana ręcznie) dokument w postaci skanu lub zdjęcia powinien zawierać datę i podpis studenta.

Dziekan WMIiE,
dr Robert Dylewski

Kształcenie zdalne na Uniwersytecie Zielonogórskim - Zarządzenie Rektora nr 68 i Komunikat Prorektora ds. Jakości Kształcenia nr 2

Dodano: 2020-05-08

Starsze informacje można znaleźć w Archiwum aktualności