Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

KOMUNIKATY W SPRAWIE ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
Formularz do zgłaszania przez studentów uwag dotyczących zajęć zdalnych

Aktualności

Komunikat Dziekana WMIE

Dodano: 2020-12-21

Zgodnie z §6 ust. 1 Zarządzenia nr 215 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń na studiach w Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021, listy studentów przystępujących do zaliczeń i egzaminów oraz prace pisemne, jeżeli egzamin lub zaliczenie ma formę pisemną, należy elektronicznie zarchiwizować.
Archiwizowane dokumenty powinny zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz numer albumu studenta. Jeżeli jest to możliwe (np. praca zaliczeniowa lub egzaminacyjna napisana ręcznie) dokument w postaci skanu lub zdjęcia powinien zawierać również datę i podpis studenta.
Wspomniane powyżej dane należy przechowywać zgodnie z zapisami podpisanego wcześniej oświadczenia o zapewnieniu zgodności pracy zdalnej z przepisami ochrony danych osobowych (wzór oświadczenia).

Dziekan WMIE
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym 2020/2021

Dodano: 2020-12-21

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na studiach w Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Zarządzenie nr 215 Rektora UZ z dnia 13 listopada 2020 roku.

Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w sem. zimowym 2020/21

Dodano: 2020-09-03

Zgodnie z Zarządzeniem nr 112 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku, na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i Dyrektora Instytutu Matematyki, Prorektor ds. Jakości Kształcenia podjęła decyzję w sprawie zajęć, które będą prowadzone w trybie tradycyjnym (w formie stacjonarnej) w semestrze zimowym roku ak. 2020/2021 na WMIiE:

- kierunek: Inżynieria Danych,

- kierunek: Informatyka i Ekonometria,

- kierunek: Matematyka.

Pozostałe zajęcia prowadzone będę w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji G Suite (Google Classroom, Google Meet).

Zarządzenie nr 112 JM Rektora UZ.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r.

Dodano: 2020-09-03

Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r. dotyczący organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Starsze informacje można znaleźć w Archiwum aktualności