Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Aktualności

Egzaminy dyplomowe - Inżynieria Danych

Dodano: 2020-01-16

Informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 egzaminy dyplomowe na kierunku Inżynieria Danych będa odbywać się w zasadzie w terminie: 02.02.2020 - 21.02.2020.

Przypominamy, że zgodnie z § 50 ust. 3 Regulaminu Studiów zaliczenie seminarium dyplomowego jest możliwe dopiero po zaakceptowaniu pracy przez promotora.

Zasady przygotowania i oceny prac dyplomowych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii znajdują się na stronie Studenci-Doktoranci → Sprawy studenckie.

Starsze informacje można znaleźć w Archiwum aktualności