Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

KOMUNIKATY W SPRAWIE ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
Formularz do zgłaszania przez studentów uwag dotyczących zajęć zdalnych

Aktualności

Informacje dotyczące odbierania/przedłużania legitymacji studenckich

Dodano: 2020-10-20

Zgodnie z §1 punkt 1 Komunikatu nr 32/2020 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku z ograniczeniem z dniem 19 października 2020 r. funkcjonowania uczelni, legitymacje studenckie oraz legitymacje doktorantów pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności przedłużania ważności ww. legitymacji.
Wcześniej podany harmonogram przedłużania ważności legitymacji zostaje odwołany.
Natomiast odbieranie legitymacji przez studentów pierwszych lat wszystkich kierunków i poziomów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbywać się będzie zgodnie z wcześniej podanym harmonogramem.
Informacje na stronie internetowej ministerstwa.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone będą wyłącznie w trybie zdalnym

Dodano: 2020-10-15

W związku z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14.10.2020r. - od dnia 17.10.2020 r. aż do odwołania - wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym dyżury i konsultacje, na wszystkich rodzajach studiów realizowane będą wyłącznie w trybie zdalnym.

Harmonogram przyjęć studentów WMIiE odbierających/przedłużających legitymację studencką

Dodano: 2020-10-14

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem przyjęć studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbierających lub przedłużających legitymację studencką (opracowany zgodnie z Komunikatem nr 31/2020 z dnia 12 października 2020 roku).

Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w sem. zimowym 2020/21

Dodano: 2020-09-03

Zgodnie z Zarządzeniem nr 112 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku, na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i Dyrektora Instytutu Matematyki, Prorektor ds. Jakości Kształcenia podjęła decyzję w sprawie zajęć, które będą prowadzone w trybie tradycyjnym (w formie stacjonarnej) w semestrze zimowym roku ak. 2020/2021 na WMIiE:

- kierunek: Inżynieria Danych,

- kierunek: Informatyka i Ekonometria,

- kierunek: Matematyka.

Pozostałe zajęcia prowadzone będę w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji G Suite (Google Classroom, Google Meet).

Zarządzenie nr 112 JM Rektora UZ.

Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami – program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dodano: 2020-09-10

Uniwersytet Zielonogórski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami – program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje Zadnie 5 – Wsparcie dla studentów (w ramach Modułu 2) i pracowników (w ramach Modułu 6) wszystkich wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W szkoleniach będzie mogło uczestniczyć 75 studentów oraz 75 pracowników z całego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczegółowe informacje o rekrutacji i projekcie znajdują się na stronie http://www.cptt.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=205&lang=pl.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r.

Dodano: 2020-09-03

Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r. dotyczący organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Starsze informacje można znaleźć w Archiwum aktualności