O projekcie

Uniwersytet Zielonogórski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w ramach systemu szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu na Wydziale
Matematyki Informatyki i Ekonometrii:

  • Warsztaty i wizyty studyjne analityka danych
  • Modyfikacja programu kształcenia nauczycieli matematyki
  • Płatne staże zawodowe