Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii


Budynek A-29
ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra

Mapa dojazdowa


Władze wydziału

DZIEKAN

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

tel. 789 442 259
pokój 208A A-29
email: dziekan@wmie.uz.zgora.pl

Dyżur:
środa w godz. 12:00 - 14:00

PRODZIEKAN ds. STUDENCKICH

dr Alina Szelecka

tel. 68 328 2810
pokój 208B A-29
email: a.szelecka@wmie.uz.zgora.pl

Dyżur: do uzgodnienia drogą mailową


Sekretariat Dziekana

Starszy specjalista
mgr Natalia Gawłowicz
tel. 68 328 2808
pokój 208 A-29
e-mail n.gawlowicz@wmie.uz.zgora.pl