Regulaminy

Regulaminy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”

Warsztaty i wizyty studyjne analityka danych

Modyfikacja programu kształcenia nauczycieli matematyki

  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  • Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy
  • Zał. nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Zał. nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Płatne staże zawodowe

  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  • Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy
  • Zał. nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Zał. nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu