Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Banachalia 2019 na WMIiE

Z okazji Jubileuszowego Roku Matematyki 2019 w środę 5 czerwca 2019 r . na dziedzińcu przy budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbyły się Banachalia, czyli Dzień Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: Uniwersytet Zielonogórski, WMIiE, Oddział Zielonogórski PTM oraz Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks. Wspólnie z pracownikami, nauczycielami akademickimi i studentami WMIiE w zabawie uczestniczyli licznie zaproszeni goście, w tym Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Dominika Masionek, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz nauczyciele i uczniowie (laureaci jubileuszowej XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) z Regionu Lubusko-Zachodniopomorskiego) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie (gimnazjaliści z klasy 3 b), ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. (uczniowie klas 605 i 801) oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze (klasa 5d). Obecny był również Tomasz Czyżniewski, pomysłodawca zielonogórskich bachusików.

Nad bezpośrednim przebiegiem wszystkich wydarzeń czuwali prof. dr hab. Andrzej Cegielski, dr Robert Dylewski, dr Krystyna Białek, dr Marta Borowiecka-Olszewska oraz studenci Koła Naukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks.

Po uroczystym otwarciu Banachaliów przez Dziekana WMIiE, dr. hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ swoje koszykarskie umiejętności sprawdzili przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz studentów WMIiE, którzy rozegrali na pobliskiej hali sportowej niezwykle emocjonujący mecz. Zdecydowanie więcej celnych trafień do kosza zaliczyli wykładowcy i to im przypadł w tym roku laur zwycięstwa. Warto wspomnieć o świetnej formie dr. Macieja Niedzieli, który mocno przyczynił się do sukcesu swojej drużyny.

Nie mniej emocji wzbudziły kolejne potyczki, tym razem studentów i uczniów, przeprowadzone przez członków Koła Naukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks pod hasłem „Kalambury Matematyczne”. Ta znana zabawa odgadywania haseł prezentowanych bez użycia słów cieszyła się dużą popularnością i zgromadziła liczną widownię. Poza tym odbył się tradycyjny konkurs „rybathlon”.

Ogromnym wyzwaniem okazał się kolejny konkurs polegający na rysowaniu trójkąta Sierpińskiego o boku długości 12,80 m. W pełnym słońcu, na dziedzińcu przed budynkiem WMIiE stanęły trzy 27-osobowe drużyny: nauczycieli akademickich WMIiE, studentów WMIiE oraz gimnazjalistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie, by na znak dany przez Prezesa Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, prof. dr. hab. Andrzeja Cegielskiego przystąpić do konstrukcji swojego trójkąta Sierpińskiego. Zdaniem jury największą cierpliwością i precyzją wykazali się najmłodsi uczestnicy zabawy, niemniej pozostałe dwa trójkąty również robiły duże wrażenie.

Po wszystkich emocjach związanych z konkursowymi zmaganiami nastąpił punkt kulminacyjny Banachaliów, czyli odsłonięcie figurki kolejnego zielonogórskiego bachusika nazwanego Banachusem. Odsłonięcia dokonali prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski oraz Prezes OZ PTM, prof. dr hab. Andrzej Cegielski. Figurka została wykonana przez zielonogórskiego artystę rzeźbiarza, Roberta Tomaka i w żartobliwy sposób nawiązuje do dokonań Stefana Banacha, jednego z najwybitniejszych matematyków XX wieku i współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,24871752,nowy-bachusik-o-imieniu-banachusik.html

http://www.lzg24.pl/sites/default/files/lz-nr315-2019-06-07.pdf

Ta część Banachaliów zakończyła się uroczystym podsumowaniem poszczególnych konkursów „Zielonogórskiego Turnieju Fraktalowego na UZ”, realizowanego m.in. przez Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks. Zostali zatem nagrodzeni zwycięzcy konkursu „Rysowanie Trójkąta Sierpińskiego”, konkursu plastycznego „Portret Stefana Banacha – polskiego matematyka” (uczestnikami konkursu byli uczniowie wcześniej wymienionych szkół), konkursu „Kalambury Matematyczne” oraz konkursu plastycznego skierowanego do studentów WMIiE na narysowanie karykatury zielonogórskiego matematyka (konkurs był ogłoszony przez Dziekana WMIiE dr. hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ). Wszystkie nadesłane prace konkursowe można obejrzeć w holu budynku WMIiE.

Następna część obchodów Dnia Wydziału odbyła się w Auli Uniwersyteckiej. Była to Gala XXX Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) - edycja polska w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim. Uczestnikami gali byli laureaci 24 zwycięskich klas, ich nauczyciele matematyki, dyrektorzy szkół, fundatorzy nagród i zaproszeni goście.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Matematyczne i Minister Edukacji Narodowej. Tegoroczna Gala Konkursu odbyła się pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Lubuskiego – Elżbiety Polak, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza, Wojewody Zachodniopomorskiego – Tomasza Hinca, Wojewody Lubuskiego – Władysława Dajczaka, prezydenta Miasta Gorzów Wlkp. – Jacka Wójcickiego, Prezydenta Miasta Koszalina – Piotra Jedlińskiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra – Janusza Kubickiego, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – Magdalenę Zarębską-Kuleszę; Lubuskiego Kuratora Oświaty – Ewę Rawę, Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. zw. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego.

Galę zainaugurowano wykładem pt. „Powstanie i rozwój polskiej szkoły matematycznej” wygłoszonym przez prof. dr. hab. Mariana Nowaka, po czym nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów zwycięskim klasom.

http://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?gala-xxx-midzynarodowego-konkursu-matematycznego-matematyka-bez-granic-w-regionie-lubusko-zachodniopomorskim.

Z okazji Dnia Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii została również zorganizowana przez dr. hab. Bogdana Szala, prof. UZ, wystawa prezentująca historię powstania i rozwoju zielonogórskiego ośrodka matematycznego. Wystawę tę rozpoczyna historyczny rys – autorstwa prof. dr. hab. Michała Kisielewicza – powstania zielonogórskich uczelni wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które je tworzyły na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Istotną część wystawy stanowią zdjęcia z różnych uroczystości organizowanych na zielonogórskich uczelniach wyższych, począwszy od spotkań pracowników na piknikach czy balu matematyka, przez z zdjęcia z bardziej oficjalnych uroczystości, kończąc na zdjęciach z konferencji naukowych organizowanych przez Wydział. Całość dopełnia prezentacja dyplomów informujących o nagrodach i wyróżnieniach uzyskanych przez pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Krystyna Białek, Marta Borowiecka-Olszewska, Ewa Sylwestrzak-Maślanka, Bogdan Szal