Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Podwojenie wskaźnika IF dla Discussiones Mathematicae Graph Theory

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory (DMGT) uzyskało Impast Factor 2017 równy 0.601. Wynik ten, będący podwojeniem wskaźnika IF w trzy lata po pierwszym klasyfikowaniu czasopisma w Journal Citation Reports, potwierdza znakomity rozwój czasopisma w ciągu ostatnich dwóch lat. Sukces ten jest głównie zasługą Redakcji DMGT, w skład której wchodzą pracownicy naszego Wydziału:

prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (redaktor naczelny), dr hab. Ewa Drgas-Burchardt (redaktor pomocniczy), dr Danuta Michalak (redaktor prowadzący), dr hab. Elżbieta Sidorowicz i dr Anna Fiedorowicz (redaktorzy), mgr Grzegorz Arkit i dr Marta Borowiecka-Olszewska (redaktorzy techniczni).

Wzrost rangi czasopisma wśród wiodących w świecie czasopism naukowych potwierdzają również inne wskaźniki bibliometryczne, w tym 5-year Impast Factor równy 0.535, SCImago Journal Rank (SJR) 2017 równy 0.633. Dane te przekładają się na rosnące zainteresowanie autorów czasopismem DMGT. Rejection Rate (2016-2017) c. 80% gwarantuje bardzo wysoki poziom naukowy artykułów publikowanych w DMGT.