Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications przyjęte do bazy Scopus

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications pozytywnie przeszło proces kwalifikacyjny do bazy Scopus – największej bazy bibliograficznej indeksującej czasopisma naukowe.

W skład redakcji półrocznika DM-GAA, założonego w 2000 r. przez prof. UZ, dr hab. Kazimierza Głazka, wchodzą Prof. Klaus Denecke (redaktor naczelny), Prof. Jörg Koppitz (redaktor prowadzący) z Uniwersytetu Poczdamskiego oraz pracownicy naszego Wydziału: dr Joanna Skowronek-Kaziów (redaktor pomocniczy), mgr Grzegorz Arkit i mgr Izabela Gwóźdź (redaktorzy techniczni). W tym roku DM-GAA pojawi się również w rankingu serwisu SCImago.