Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Discussiones Mathematicae


Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications przyjęte do bazy Scopus

Dodano: 2019-03-19

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications pozytywnie przeszło proces kwalifikacyjny do bazy Scopus – największej bazy bibliograficznej indeksującej czasopisma naukowe.

Podwojenie wskaźnika IF dla Discussiones Mathematicae Graph Theory

Dodano: 2018-07-12

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory (DMGT) uzyskało Impast Factor 2017 równy 0.601. Wynik ten, będący podwojeniem wskaźnika IF w trzy lata po pierwszym klasyfikowaniu czasopisma w Journal Citation Reports, potwierdza znakomity rozwój czasopisma w ciągu ostatnich dwóch lat.

Discussiones Mathematicae Graph Theory na liście filadelfiskiej

Dodano: 2015-11-16

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory znajduje się na opublikowanej w połowie tego roku liście 2015 Journal Citation Reports, (Thomson Reuters Citation Data 2014) nazywanej listą filadelfijską