Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Władze wydziału

DZIEKAN

dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ

tel. 68 328 2802
pokój 302b A-29
email: dziekan@wmie.uz.zgora.pl

Dyżur:
poniedziałek w godz. 13:00 - 14:00
czwartek w godz. 14:00 - 15:00


PRODZIEKANI

DO SPRAW NAUKI
prof. dr hab. Marian Nowak

tel. 68 328 2806
pokój 302d A-29

Dyżur:
poniedziałek w godz. 13:00 - 14:00
czwartek w godz. 12:00 - 13:00

DO SPRAW STUDENCKICH
dr Robert Dylewski

tel. 68 328 28 10
pokój 303a

Dyżur:
poniedziałek w godz. 13:00 - 14:00
czwartek w godz. 13:00 - 14:00