Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wybory: kadencja 2012-2016


Wyniki wyborów uzupełniających przedstawicieli Wydziału MIiE do Senatu UZ (17 czerwca 2015r.)

W grupie profesorów i doktorów habilitowanych