Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wybory: kadencja 2012-2016


Wyniki wyborów obieralnych członków Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (29 lutego 2012r.)

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego)

w grupie pracowników niebędących nauczycielami