Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wybory: kadencja 2012-2016


Wyniki wyborów uzupełniających obieralnych członków Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (11 marca 2015r.)

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego)