Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wybory: kadencja 2012-2016


Wyniki wyborów przedstawicieli Wydziału MIiE do kolegium elektorów UZ (8 lutego 2012r.)

W grupie profesorów i doktorów habilitowanych

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich