Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wybory: kadencja 2012-2016


Wyniki wyborów uzpełniających przedstawicieli Wydziału MIiE do kolegium elektorów UZ (17 marca 2015r.)

W grupie profesorów i doktorów habilitowanych