Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wybory: kadencja 2012-2016


Wyniki wyborów Dziekana i Prodziekanów Wydziału MIiE (18 kwietnia 2012r.)

Dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
na kadencję 2012-2016
został wybrany

dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ.

Prodziekanami Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
na kadencję 2012-2016
zostali wybrani

prof. dr hab. Marian Nowak
oraz
dr Robert Dylewski.