Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wybory: kadencja 2012-2016


Wyniki wyborów kandydatów na Dziekana Wydziału MIiE (11 kwietnia 2012r.)

W tajnym głosowaniu indykacyjnym zgłoszono następujących kandydatów na Dziekana:

Osobami, które wskazało jako kandydatów na dziekana przynajmniej 10% głosujących, są: