Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wybory: kadencja 2012-2016


Podział mandatów do Rady Wydziału MIiE (kadencja 2012-2016) w poszczególnych grupach

Grupa Wymag. udział (%) Ilość mandatów Udział (%)
Grupa profesorów i doktorów habilitowanych >=60% 20 66,67%
Grupa pozostałych nauczycieli akademickich od 10% do 15% 3 10,00%
Grupa pracowników nie będących nauczycielami do 5% 1 3,33%
Studenci i doktoranci >=20% 5+1 20,00%

Podział mandatów został ustalony przez Wydziałową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 13 lutego 2012 roku na podstawie:
- §31 Statutu Uniwersytettu Zielonogórskiego,
- §27 Regulaminu Wyborczego Uniwersytettu Zielonogórskiego,
- §29 ust. 2 i 3 Regulaminu Wyborczego Uniwersytettu Zielonogórskiego.

Aktualizacja (2013-10-24): zmiana liczby członków Rady Wydziału w grupie profesorów i doktorów habilitowanych.

Aktualizacja (2015-11-19): zmiana liczby członków Rady Wydziału w grupie profesorów i doktorów habilitowanych.