Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wybory: kadencja 2012-2016


Ogłoszenia


Uczelniana Komisja Wyborcza


Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziałowa Komisja Wyborcza została powołana uchwałą nr 244 z dnia 18 stycznia 2012 r. przez Radę Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Podział mandatów do Rady Wydziału MIiE (kadencja 2012-2016) w poszczególnych grupach

Wyniki wyborów