Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Koło LMP z wizytą w SP i ZSTi O w Zbąszynku

W dniu 4 grudnia 2019 roku studenci: Weronika Konieczna, Weronika Steciąg, Aleks Gellert z Koła Naukowego Laboratorium "Matematyczny" Paradoks wraz opiekunem koła dr Krystyną Białek przeprowadzili warsztaty matematyczne pt. Matematyka w biznesie - rozGRYwki w Chłopską Szkołę Biznesu, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku. Warsztaty odbyły się dla 90 osobowej grupy uczniów z tej szkoły oraz w tym samym dniu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Zbąszynku dla 60 osobowej grupy uczniów, w ramach akcji promocyjnej mobilny UZet.

Celem warsztatów było pokazanie uczniom, że matematyka jest wszechobecna i funkcjonowanie we współczesnym świecie jest niemożliwe bez znajomości matematyki.

Gra Chłopska Szkoła Biznesu jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować zjawiska podaży, popytu, spółek handlowych, ceny, koszty produkcji negocjacji handlowych. Gra uczy logicznego myślenia i planowania. Rozgrywa się ona w czasie rzeczywistym, więc umożliwia bezpośrednie interakcje uczestników, a rozGRYwki wywołują u rozgrywających silne emocje i zaangażowanie.

Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas pierwszej części warsztatów zapoznano uczestników z zasadami gry. Druga część warsztatów była poświęcona rozgrywkom, w których brali udział wszyscy obecni na zajęciach.

Podczas warsztatów pokazano, że proste zagadnienia z „codziennej” ekonomii mają swoje uzasadnienie w matematyce i mogą stać się naprawdę ciekawymi problemami do rozwiązania.

Zaprezentowana gra dobrze zobrazowała matematykę w biznesie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z mechanizmami wolnego rynku.

Jesteśmy przekonani, że udało nam się zainteresować uczestników warsztatów matematyką i jej zastosowaniem w życiu codziennym oraz zachęcić ich do podjęcia studiów na UZ.

Fotorelacja z warsztatów na stronie www koła: https://www.facebook.com/Laboratorium-Matematyczne-Paradoks-486025124828774/

Krystyna Białek, opiekun koła LMP