Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Porozumienie o współpracy edukacyjnej z Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego objął swoim patronatem Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Koordynatorem projektu ze strony szkoły została nasza absolwenta Pani Paulina Świątek – nauczyciel matematyki, a ze strony Wydziału dr Ewa Synówka-Bejenka. W ramach nawiązanej współpracy uczniowie klas maturalnych wzięli udział w warsztatach „Średnio rzecz ujmując…”. W pierwszej części dr Ewa Synówka-Bejenka przedstawiła podstawowe miary średnie, ich własności, interpretację oraz przykłady zastosowań w życiu codziennym. W kolejnej części zajęć uczniowie zmierzyli się z zadaniami ilustrującymi użycie poznanych wskaźników m.in. w fizyce i finansach.

Warto podkreślić, że uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu od kilku lat aktywnie uczestniczyli w różnych wydarzeniach organizowanych na naszym Wydziale. W planach są kolejne spotkania, które mają na celu zaprzyjaźnić uczniów z matematyką i zachęcić do studiowania na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.