Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wizyta uczniów z LO w Tarnowie Podgórnym na UZ

W sobotę 9 listopada 2019 roku na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego gościliśmy grupę 26 młodych matematyków - uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym wraz z ich nauczycielami matematyki Anną Gorońską i Mirosławą Przyłudzką-Moryl dyrektorem szkoły.

Licealiści z Tarnowa Podgórnego już po raz drugi odwiedzili Uniwersytet Zielonogórski w ramach realizacji projektu „Śladami matematyki” realizowanym przez ich kółko matematyczne.

Studenci Weronika Steciąg, Kacper Wojciechowski, Patryk Wolniewicz z Koła Naukowego Laboratorium „Matematycznye” Paradoks pod kierunkiem dr Krystyny Białek opiekuna koła, przygotowali i przeprowadzili specjalnie dla nich przygotowane zajęcia pt. „Grafy w życiu codziennym”, których celem było pokazanie, że matematyka jest wszechobecna w życiu każdego człowieka.

Licealiści mieli okazję zapoznać się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi grafów oraz ich zastosowaniem w życiu codziennym na przykładzie realizacji algorytmu Dijkstry, znajdującego najkrótszą drogę między dwoma oddalonymi od siebie węzłami grafu.

Maturzyści wykazali duże zainteresowanie w poznaniu nowych metod i mechanizmów działania krótkich algorytmów stosowanych w teorii grafów.

Był to bardzo mile spędzony czas z młodzieżą szkolną, studenci zaprezentowali nowy koncept patrzenia na świat poprzez pryzmat wszechobecnej matematyki oraz zachęcali do podjęcia studiów na Naszym Wydziale.

Spotkanie było bardzo pouczające. Mamy nadzieję, że takich spotkań będzie więcej.

Zobacz także: link