Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Partnerzy Wydziału

Wydział prowadzi współpracę z firmami otoczenia gospodarczego (w szczególności branży IT) w zakresie praktyk i staży studenckich, bezpłatnych szkoleń dla studentów, realizacji prac dyplomowych oraz badawczych: