Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Współpraca - Współpraca z instytucjami i firmami

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wydział Matematyki, Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisał w styczniu 2019 roku porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze mające na celu podnoszenie skuteczności kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów, wszechstronny rozwój młodzieży przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb, a także podnoszenie jakości pracy nauczycieli.

W ramach porozumienia WMIiE oraz ODN organizują cykliczne konferencje Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki poświęcone kształtowaniu kultury matematycznej, upowszechnianiu skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych.

I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki - kwiecień 2019

II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki - październik 2019