Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Współpraca z instytucjami i firmami

Wydział prowadzi współpracę z firmami otoczenia gospodarczego (w szczególności branży IT) w zakresie praktyk i staży studenckich, bezpłatnych szkoleń dla studentów, realizacji prac dyplomowych oraz badawczych: Wydział ma zawarte porozumienie o organizacji śródrocznych praktyk dla studentów specjalności nauczycielskiej kierunku matematyka z: Oferty praktyk, staży i pracy dla studentów i absolwentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:
Biuro Karier