Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Zaproszenie


Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr Robert Dylewski

zaprasza

członków Wydziałowej Rady ds. Kształcenia na posiedzenie.


Termin

13 listopada 2019 r. (środa), godz. 13:30, sala 301


Program posiedzenia


  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Uchwała w sprawie Szczegółowych uregulowań wymaganych Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim określonych przez Wydziałową Radę ds. Kształcenia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
  3. Informacja o Szczegółowych uregulowaniach wymaganych Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim określonych przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
  4. Uchwała w sprawie Regulaminu konkursu o nagrodę dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepszą pracę dyplomową.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Sprawy różne.