Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

ZASADY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA OD ROKU 2015/2016

Zasady organizacji kształcenia na WMIiE (dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2013/2014 i w latach późniejszych)

Zasady organizacji kształcenia na WMIiE (dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych)