Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia (od roku 2020/2021)

Skład Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia (od roku 2019/2020)

Skład Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

Uchwały Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

Inne uregulowania wymagane na Wydziale


Zasady organizacji kształcenia od roku 2015/2016 (do roku 2018/2019)

Zasady organizacji kształcenia na WMIiE (dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2013/2014 i w latach późniejszych - do roku 2018/2019)

Zasady organizacji kształcenia na WMIiE (dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych)

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (rok akademicki 2018/2019):

 1. dr Robert Dylewski - prodziekan ds. studenckich,
 2. Alicja Łuszczyńska - wydziałowy pełnomocnik ds. jakości kształcenia,
 3. prof. dr hab. Jerzy Motyl,
 4. dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ,
 5. dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ,
 6. dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ,
 7. dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ,
 8. dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ,
 9. dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ,
 10. dr Aleksandra Arkit,
 11. dr Jacek Bojarski,
 12. dr inż. Janusz Jabłoński,
 13. dr Maciej Niedziela,
 14. dr Joanna Skowronek-Kaziów,
 15. dr Ewa Synówka-Bejenka,
 16. dr Alina Szelecka,
 17. mgr Maciej Szczeciński - uczestnik studiów doktoranckich,
 18. Katarzyna Mierzwińska – studentka I roku MAT SD,
 19. Tomasz Wieczorek – student II roku ID SP,
 20. Jakub Szponar – student I roku IiE SP.


Sprawozdania WKJK za rok 2018/2019:Sprawozdania WKJK za rok 2017/2018:Sprawozdania WKJK za rok 2016/2017: