Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:

 1. dr Robert Dylewski - prodziekan ds. studenckich,
 2. Alicja Łuszczyńska - wydziałowy pełnomocnik ds. jakości kształcenia,
 3. prof. dr hab. Jerzy Motyl,
 4. dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ,
 5. dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ,
 6. dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ,
 7. dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ,
 8. dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ,
 9. dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ,
 10. dr Aleksandra Arkit,
 11. dr Jacek Bojarski,
 12. dr inż. Janusz Jabłoński,
 13. dr Maciej Niedziela,
 14. dr Joanna Skowronek-Kaziów,
 15. dr Ewa Synówka-Bejenka,
 16. dr Alina Szelecka,
 17. mgr Maciej Szczeciński - uczestnik studiów doktoranckich,
 18. Katarzyna Mierzwińska – studentka I roku MAT SD,
 19. Tomasz Wieczorek – student II roku ID SP,
 20. Jakub Szponar – student I roku IiE SP.


Sprawozdania WKJK za rok 2018/2019:Sprawozdania WKJK za rok 2017/2018:Sprawozdania WKJK za rok 2016/2017: