Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Studia Doktoranckie - Stypendia UE

„Projekt „Stypendia dla studentów studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii UZ jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa"


Wszelkich informacji dotyczących ww. stypendiów udziela Kierownik Studiów Doktoranckich:
Prof. dr hab. Roman Zmyślony
ul. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
Tel.: 068 3282851
e-mail: R.Zmyslony@wmie.uz.zgora.pl
oraz
mgr Natalia Gawłowicz
ul. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
Tel.: 068 3282808
e-mail: N.Gawlowicz@wmie.uz.zgora.pl