Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Studia Doktoranckie - Rekrutacja 2017/2018:
Matematyka

1. Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 r.

2. Informacja o studiach doktoranckich na WMIiE

3. Ogólne zasady rekrutacji na UZ

4. Zasady rekrutacji na WMIiE

5. Limity przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

6. Kalendarz rekrutacyjny na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

7. Wykłady i seminaria dla doktorantów