Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Studia doktoranckie - Matematyka

Archiwum - Komunikaty

Informacja dla doktorantów drugiego roku studiów

Serdecznie zapraszamy uczestników drugiego roku studiów doktoranckich do wypełniania ankiet dotyczących oceny przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akad. 2012/2013. Ankiety dostępne są do 1 grudnia br. w systemie "DZIEKANAT" poprzez moduł "Studnet - studencki moduł WWW" (link dostępny w sekcji Użyteczne linki).

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2013/2014 zamieszczona na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest dostępna tutaj.

Wnioski należy składać w Dziekanacie WMIiE w terminie do 20 września 2013 r.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Na podstawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego wprowadzonego zarządzeniem nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11.06.2012 r. ogłasza się nabór wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.
Wnioski należy składać do dnia 13 grudnia 2012 r. w dziekanacie Wydziału.
Regulamin do Zarządzenia nr 51 Rektora UZ z dnia 11.06.2012 r. i druki wniosków zamieszczone są na stronie http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/innestypendia.

Stypendia UZ dla uczestników I roku studiów doktoranckich

Wniosek o przyznanie stypendium UZ składany jest w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów Uniwersytetu Zielonogórskiego dla uczestników pierwszego roku studiów doktoranckich oraz cudzoziemców odbywających studia doktoranckie jako stypendyści:
Wzór wniosku wraz z regulaminem umieszczony jest na stronach internetowych Uniwersytetu (strony Działu Spraw Studenckich):