Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Studia doktoranckie - Matematyka

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (WMIiE UZ) prowadzi studia doktoranckie z matematyki teoretycznej i zastosowań matematyki.
Studia doktoranckie są prowadzone z następujących działów matematyki: Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny. O przyjęciu decydować będą predyspozycje kandydata ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotychczasowy dorobek, przedstawione opinie i wyniki studiów.

Co najmniej połowa przyjętych na studia doktoranckie w roku 2018/2019 otrzyma stypendia doktoranckie w wysokości 1470 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy.

Komunikaty

Wykłady i seminaria dla doktorantów

Informacje

Archiwum