Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Studia doktoranckie - Matematyka

INFORMACJA
Od 1 października 2019 roku kształcenie doktorantów w dyscyplinie matematyka odbywać się będzie w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych. Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w ramach wcześniejszych naborów, kończą studia na zasadach dotychczasowych.

Strona Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (WMIiE UZ) prowadzi studia doktoranckie z matematyki teoretycznej i zastosowań matematyki.
Studia doktoranckie są prowadzone z następujących działów matematyki:

Co najmniej połowa przyjętych na studia doktoranckie w roku 2018/2019 otrzyma stypendia doktoranckie w wysokości 1470 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy.

Komunikaty

Wykłady i seminaria dla doktorantów

Informacje

Archiwum