Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Studia Drugiego Stopnia


Informatyka i Ekonometria

Program kształcenia od roku 2012/2013

Program kształcenia od roku 2014/2015

Program kształcenia od roku 2015/2016

Program kształcenia od roku 2016/2017

Program kształcenia od roku 2017/2018

Program kształcenia od roku 2018/2019

Program kształcenia od roku 2019/2020

Program kształcenia od roku 2020/2021

Program kształcenia od roku 2021/2022

Program kształcenia od roku 2022/2023

Opiekunowie rocznikówInżynieria Danych

Program kształcenia od roku 2015/2016

Program kształcenia od roku 2016/2017

Program kształcenia od roku 2017/2018

Program kształcenia od roku 2018/2019

Program kształcenia od roku 2019/2020

Program kształcenia od roku 2020/2021

Program kształcenia od roku 2021/2022

Program kształcenia od roku 2022/2023

Opiekunowie rocznikówMatematyka

Program kształcenia od roku 2012/2013

Program kształcenia od roku 2014/2015

Program kształcenia od roku 2015/2016

Program kształcenia od roku 2016/2017

Program kształcenia od roku 2017/2018

Program kształcenia od roku 2018/2019

Program kształcenia od roku 2019/2020

Program kształcenia od roku 2020/2021

Program kształcenia od roku 2021/2022

Program kształcenia od roku 2022/2023

Opiekunowie roczników