Przejdź do strony głównej WMIiE

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII

Przejdź d strony głównej UZ

Strona główna (WMIE)
Katalog przedmiotów
Plany studiów pierwszego stopnia
Plany studiów drugiego stopnia
Seminarium wydziałowe
Zaproszenie na spotkanie

Wypowiedzi absolwentów:
Paweł Zawadzki (Szwajcaria)
Marta Wawrzyniak (Wielka Brytania)
Dariusz Niedziela (Niemcy)
Agnieszka Lutowska (Holandia)
Joanna Kędziora-Kaniuczok (USA)
Marcin Olech
Kamil Świątek
Maciej Kozaryn
Michał Stawski
Arkadiusz Zagajewski


Kontakt:
Wydział Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii
ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
Tel: 68 328 28 02
Fax: 68 328 28 01

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
prof. dr hab. Andrzej Cegielski
Komitet Organizacyjny
dr Maciej Niedziela
dr Joachim Syga
Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

serdecznie zaprasza na spotkanie:


Program kształcenia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytetu Zielonogórskiego a potrzeby pracodawcówSpotkanie odbędzie się w środę, 8 czerwca 2011 o godzinie 16:00 w sali 301 budynku Nauk Ścisłych
Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana 4a w Zielonej Górze.

Na spotkaniu przedyskutujemy oczekiwania i potrzeby pracodawców dotyczące programów kształcenia
na kierunkach Matematyka oraz Informatyka i Ekonometria.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności przedsiębiorców
zatrudniających absolwentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
oraz pracowników, absolwentów i studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.


Plan spotkania:
  1. Prezentacja programów kształcenia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Omówienie kierunków, specjalności oraz sylwetki absolwenta.
  2. Głosy przedsiębiorców (sektor bankowo-ubezpieczeniowy, branża informatyczna, branża przemysłowo-produkcyjna).
  3. Głosy przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych.
  4. Głosy absolwentów i studentów.
  5. Dyskusja nad programami kształcenia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i oczekiwaniami oraz potrzebami pracodawców.
strona nadrzędna | początek strony