Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Zaproszenie


Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ

zaprasza

członków Rady Wydziału na posiedzenie.


Termin

20 lutego 2019 r. (środa), godz. 12:00, sala 301


Program posiedzenia


Sala 301, godz. 12:00
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ w dniu 23.01.2019 r.
 3. Postępowanie w sprawie o nadanie dr. hab. inż. Pawłowi Przemysławowi Kolwiczowi tytułu profesora nauk matematycznych:
  a) uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora,
  b) uchwała w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów.
 4. Sprawy kadrowe.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Sprawy różne.

Sala 207, godz. 13:00
 1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Estymacja i testowanie hipotez dla wybranych wielowymiarowych modeli normalnych autorstwa mgr. Arkadiusza Kozioła:
  a) uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
  b) uchwała w sprawie nadania stopnia doktora,
  c) uchwała w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej.UWAGA !
Załączniki do poszczególnych punktów programu posiedzenia Rady Wydziału znajdują się na stronie Internetowej http://www.wmie.uz.zgora.pl/rw/materialy.html oraz w Sekretariacie Dziekana.