Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Zaproszenie


Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ

zaprasza

członków Rady Wydziału na posiedzenie.


Termin

24 października 2018 r. (środa), godz. 11:00, sala 301


Program posiedzenia


 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ w dniu 26.09.2018 r.
 3. Postępowanie w sprawie o nadanie dr. hab. Mariuszowi Michcie tytułu profesora nauk matematycznych:
  a) uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora,
  b) uchwała w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności OZMiI za rok 2017/2018.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu działalności OZMiI na rok 2018/2019.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania dziekana z działalności Wydziału za rok akademicki 2017/2018.
 7. Uchwała w sprawie oceny działalności dziekana w roku akademickim 2017/2018.
 8. Sprawy dotyczące studiów doktoranckich.
 9. Sprawy dotyczące kształcenia.
 10. Sprawy organizacyjne.
 11. Sprawy różne.UWAGA !
Załączniki do poszczególnych punktów programu posiedzenia Rady Wydziału znajdują się na stronie Internetowej http://www.wmie.uz.zgora.pl/rw/materialy.html oraz w Sekretariacie Dziekana.