Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Zaproszenie


Zastępca Przewodniczącego Rady Wydziału
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Prof. dr hab. Marian Nowak

zaprasza

członków Rady Wydziału na posiedzenie.


Termin

25 września 2019 r. (środa), godz. 09:30, sala 301


Program posiedzenia


  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ w dniu 10.07.2019 r.
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki za rok 2018/2019.
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu działalności Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki na rok 2019/2020.
  5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania dziekana z działalności Wydziału za rok akademicki 2018/2019.
  6. Uchwała w sprawie oceny działalności dziekana w roku akademickim 2018/2019.
  7. Sprawy dotyczące studiów doktoranckich.
  8. Sprawy dotyczące kształcenia.
  9. Sprawy organizacyjne.
  10. Sprawy różne.UWAGA !
Załączniki do poszczególnych punktów programu posiedzenia Rady Wydziału znajdują się na stronie Internetowej http://www.wmie.uz.zgora.pl/rw/materialy.html oraz w Sekretariacie Dziekana.