Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Studenci matematyki Dzieciom
Warsztaty matematyczne „Wielkie szaleństwo w świecie matematyki” w ramach akcji „Uniwersytet Dzieciom”

26 kwietnia 2017 roku studenci trzeciego i piątego roku matematyki z Kola Naukowego Laboratorium Matematyczne Paradoks: Jakub Jaskuła, Marta Kozdraś, Katarzyna Mierzwińska, Agata Orzechowska, Kamila Szrajber pod kierunkiem dr Krystyny Białek przygotowali i przeprowadzili na WMiIE UZ warsztaty matematyczne pt. „Wielkie szaleństwo w świecie matematyki” dla uczniów klas piątych ze Szkoły Podstawowej w Gronowie w ramach akcji „Uniwersytet Dzieciom”.
Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na 3-osobowe zespoły. Zadaniem każdego zespołu było zdobycie jak największej liczby punktów za rozwiązania zadań o różnorodnej tematyce przy przejściu przez sześć stanowisk: „Pola pana Jana, „Urodzinowe graf oparty”. „W matematycznym warzywniaku”, „SZACH-MAT!”, „W świecie Eulera”, „Matematyczny tetris”. W przerwie między przejściem z jednego stanowiska do drugiego, uczniowie mieli okazję poznać tajniki szybkich obliczeń bez użycia kalkulatora.
Tematyka zadań była bardzo zróżnicowana: od zadań nawiązujących do podstawy programowej realizowanej na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych aż po tematykę wykraczającą poza znajome uczniom zagadnienia, dające uczniom możliwość poszerzenia i pogłębienia ich wiedzy matematycznej. Twierdzenie Eulera, podstawy geometrii i grafy to tylko niektóre z tematów, nad którymi z ogromnym zaangażowaniem pracowali uczniowie, walcząc o miano najlepszej grupy młodych matematyków. Uśmiechy i poruszenie wśród gości były dla organizatorów doskonałą oznaką, że pomysł realizacji warsztatów może być ciekawym doświadczeniem zarówno dla uczniów, jak i dla studentów.

Krystyna Białek (opiekun koła LMP)
Kamila Szrajber ( studentka 31 Mat-SP)