Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

IV Szkoła Modelowania Matematycznego

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dnia 13 maja 2019 r. o godz. 9:00 w sali 207, bud. A-29 na uroczyste otwarcie IV Szkoły Modelowania Matematycznego.

Jest to cykliczna impreza przeznaczona dla studentów WMIE i organizowana przez Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki. W tym roku szkoła odbędzie się w dniach 13-17 maja. Poprzez aktywny udział w zajęciach uczestnicy szkoły będą mogli w praktyce zobaczyć w jaki sposób można zastosować metody i narzędzia matematyczne do rozwiązywania rzeczywistych problemów w różnych sektorach gospodarki oraz jak wyglądają kolejne etapy realizacji projektów – od postawienia problemu, poprzez proces jego modelowania, do prezentacji rozwiązania. Problemy zgłoszone przez firmy Hertz Systems Ltd. i Atlasus będą miały różną tematykę. Studenci będą zastanawiali się jak:

Praca w zespołach nad postawionymi problemami będzie trwała przez 5 dni, natomiast ostatniego dnia szkoły odbędzie się uroczysta prezentacja studenckich rozwiązań połączona z ich analizą oraz komentarzem ze strony przedstawicieli przemysłu.


Szczegółowy program IV Szkoły Modelowania Matematycznego