Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Szkoła Modelowania Matematycznego

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dnia 21 listopada 2016 r. o godz. 9:00 w sali 207, bud. A-29 na uroczyste otwarcie Szkoły Modelowania Matematycznego.

Jest to cykliczna impreza przeznaczona dla studentów WMIE i organizowana przez Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki. W tym roku szkoła odbędzie się w dniach 21-25 listopada. Poprzez aktywny udział w zajęciach uczestnicy szkoły będą mogli w praktyce zobaczyć w jaki sposób można zastosować metody i narzędzia matematyczne do rozwiązywania rzeczywistych problemów w różnych sektorach gospodarki oraz jak wyglądają kolejne etapy realizacji projektów – od postawienia problemu, poprzez proces jego modelowania, do prezentacji rozwiązania. Problemy będą miały różną tematykę nawiązującą do takich dziedzin życia jak gospodarka łowiecka, transport drogowy czy budowa systemu oceny stanu emocjonalnego użytkowników sieci. Praca w zespołach nad postawionymi problemami będzie trwała przez 5 dni, natomiast ostatniego dnia szkoły odbędzie się uroczysta prezentacja studenckich rozwiązań połączona z ich analizą oraz komentarzem ze strony przedstawicieli przemysłu.

W ramach szkoły studenci i pracownicy WMIE będą mieli okazję wysłuchać otwartego wykładu pt. „Statystyczne metody identyfikacji genów wpływających na istotne cechy” dr hab. Małgorzaty Bogdan (Uniwersytet Wrocławski), który odbędzie się 24 listopada 2016 r. o godz. 14:00 w sali 207 A-29.


Szczegółowy program Szkoły Modelowania Matematycznego