Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Dzień Liczby π na WMIiE

W dniu 14 marca 2019 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbyły się obchody Dnia Liczby π, w których udział wzięli obecni i emerytowani nauczyciele akademiccy oraz społeczność studencka WMIiE. Spotkanie zostało uświetnione wykładem prof. dra hab. Michała Kisielewicza pt.: „Powstanie i rozwój zielonogórskiego środowiska matematycznego”. Słuchacze, zarówno starsi jak i młodsi, z ciekawością wrócili do wspomnień sprzed kilkudziesięciu lat, wiele emocji wzbudziły też fotografie zielonogórskich matematyków pochodzące z minionych czasów.

Po wykładzie odbył się Turniej Matematyczny z Liczbą π w Tle, podczas którego rywalizowali ze sobą przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz studenci reprezentujący poszczególne kierunki studiów na WMIiE. Wszyscy zawodnicy wykazali się solidnym przygotowaniem do Turnieju, prezentując dużą wiedzę na temat liczby π oraz jej święta. Jury konkursu (prof. dr hab. Andrzej Cegielski, dr hab. Bogdan Szal, dr Radosława Kranz, dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka, Adrian Urbanek – student kierunku Matematyka i autor plakatu zapowiadającego Dzień Liczby π) było zaskoczone wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym posterów na temat liczby π, wykonanych przez poszczególne zespoły. Natomiast widownię najbardziej porwał ostatni etap Turnieju, czyli zabawa w kalambury, którą poprowadził Kornel Żuber – student kierunku Matematyka i Inżynierii Danych. Poziom zespołów był niezwykle wyrównany. Zwyciężyli przedstawiciele Inżynierii Danych (Konrad Koszulański, Anna Minczyńska, Katarzyna Pypka, Patryk Wolniewicz, Gabriel Zaborniak), a tuż za nimi uplasował się Zespół Matbelfrów (dr Marta Borowiecka-Olszewska, dr Sebastian Czerwiński, dr Tomasz Małolepszy, dr Joachim Syga). Kolejne miejsca zajęli studenci kierunku Matematyka (Barbara Michalik, Krzysztof Ośko, Angelika Pawiłowicz, Piotr Śliwa) oraz kierunku Informatyka i Ekonometria (Patryk Dróżka, Kamil Grabarczyk, Filip Mazur wraz z koleżankami z Matematyki – Alicją Frącek i Aleksandrą Spruch). Wszyscy uczestnicy Turnieju zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez Dziekana WMIiE dra hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ. Nad przygotowaniem i przebiegiem rozgrywek czuwał Komitet Organizacyjny w składzie : dr Krystyna Białek, dr Radosława Kranz, dr Agnieszka Lasota, dr Aleksandra Rzepka, dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka, dr Ewa Synówka-Bejenka.

Wspólne świętowanie Dnia Liczby π było zarówno dobrą okazją do integracji społeczności naszego Wydziału - nauczycieli akademickich i studentów wszystkich kierunków studiów WMIiE, jak również możliwością wspólnego uczczenia Jubileuszowego Roku Matematyki.

Galeria zdjęć


Autor zdjęć:
Nikodem Sytniejewski
21 ID-SD