Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Nagroda specjalna i wyróżnienie dla WMIiE w konkursie Polski Produkt Przyszłości

W XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odnotował wielki sukces zdobywając jedno z trzech wyróżnień w kategorii „Produkt przyszłości jednostki naukowej” oraz nagrodę specjalną w kategorii „projekt z branży ICT” dla autorskiego projektu dr. inż. Janusza Jabłońskiego „System kryptograficzny”. Wybrane projekty, nagrodzone i wyróżnione w Konkursie, zgłaszane są co roku przez PARP m.in. do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP i do Konkursu „Teraz Polska”, odnosząc niejednokrotnie znaczące sukcesy w tych przedsięwzięciach.

Nagrodę i wyróżnienie odebrali z rąk wicepremiera Janusza Piechocińskiego prorektor ds. rozwoju prof. Andrzej Pieczyński, dziekan WMIiE prof. Longin Rybiński oraz autor projektu dr inż. Janusz Jabłoński na uroczystej gali w Pałacu Łazienkowskim w dniu 1 grudnia 2014 r. Przy wręczaniu statuetki zwrócono uwagę, że projekt jest nowatorskim połączeniem głębokiej znajomości narzędzi informatycznych z potęgą metod matematycznych, co staje się wyróżnikiem prac badawczych Wydziału i kształcenia na innowacyjnym kierunku studiów inżynieria danych.

Galę uświetnił recital Krzysztofa Kiliańskiego.

Więcej:
http://www.mg.gov.pl/node/22313
http://www.pi.gov.pl/ppp/chapter_95417.asp
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=D58A39C4FBFA42C192661F2588CE0A6C
http://www.bizneslubuski.pl/aktualnosci/5036,parp-system-kryptograficzny-z-uz-z-wyroznienie-polskiego-produktu-przyszlosci
http://4biznes.eu/polskie-innowacje-nagrodzone/
http://biznestuba.pl/featured/swieto-polskich-innowacji/
http://www.rtvlubuska.pl/aktualnosci/4949,system_kryptograficzny_nie_do_zlamania
http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/nagroda-dla-superszyfru-matematyka-z-uz/
http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,17091157,Doktor_z_UZ_z_nagroda_Polskiej_Agencji_Rozwoju_Przedsiebiorczosci.html
http://rzg.pl/radio-zielona-gora/wiadomosci-zielona-gora/nagroda-dla-superszyfru-matematyka-z-uz/