Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Relacja z udziału w Ogólnopolskim Dniu Popularyzacji Matematyki w Warszawie w dniu 14.09.2017


Po raz trzeci studenci matematyki z Koła Naukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks Uniwersytetu Zielonogórskiego wzięli udział w Ogólnopolskim Dniu Popularyzacji Matematyki w Warszawie

Dnia 14 września 2017 roku, w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbył się III Dzień Popularyzacji Matematyki - wydarzenie skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w którym wzięło udział blisko1500 uczniów z całej Polski. Młodzież uczestniczyła w zajęciach przez siebie wybranych z oferty zaproponowanej przez Organizatorów.

W programie znalazły się warsztaty, pokazy, wykłady, konkursy, gry, kiermasze, projekcje filmów oraz kiermasz książek i łamigłówek.

Zajęcia zaproponowane uczniom zostały przygotowane przez wykładowców i studentów kół naukowych z całej Polski. Zajęcia były bezpłatne, obowiązywała wcześniej rezerwacja miejsc.

W czasie III Dnia Popularyzacji Matematyki odbyły się zajęcia zaproponowane przez Studenckie Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Studenci matematyki Marta Kozdraś, Katarzyna Mierzwińska, Krystian Sabat, Marek Piotrowski pod kierunkiem opiekuna koła Krystyny Białek przeprowadzili dla uczniów warsztaty pod nazwą „Matematyka w cyfrowym świecie. Szyfrowanie poufnych wiadomości”.

Na prośbę Organizatorów, zajęcia w tym dniu przeprowadzono dwukrotnie o godzinie 10:00 i 12:00. W warsztatach uczestniczyło 60 uczniów, którzy wcześniej zadeklarowali swój udział w tych zajęciach oraz 10 osób, które w ostatniej chwili zdecydowały się na uczestnictwo.

Podczas warsztatów zapoznano uczestników z matematycznymi podstawami szyfrowania danych, szyframi symetrycznymi (np. szyfr Cezara) i asymetrycznym (szyfr RSA).

Uczniowie pracując w grupach zmagali się z zaszyfrowaniem wiadomości, odczytaniem ukrytej informacji oraz określeniem bezpieczeństwa stosowanych sposobów kodowania.

Uczestnictwo w warsztatach było dla uczniów okazją wzbogacenia wiedzy z zakresu teorii liczb i jej zastosowań w kryptografii oraz integracji i wspólnej zabawy w czasie, której każdy z uczestników zespołu musiał się wykazać umiejętnością logicznego myślenia.

Udział studentów w III Dniu Popularyzacji Matematyki był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z osobami prowadzącymi działalność popularyzującą matematykę z całej Polski jak i promocją Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Krystyna Białek - opiekun Koła LMP (WMIiE UZ), Marta Kozdraś - wiceprezes koła LMP