Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Kolejny grant NCN z zakresu nauk ekonomicznych na naszym Wydziale

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych OPUS 12, w panelu HS4 obejmującym m.in. ekonomię, ekonometrię, finanse, bankowość, zarządzanie, demografię, geografię społeczno-ekonomiczną i urbanistykę, spośród 158 złożonych wniosków do finansowania zakwalifikowano 28, a na pierwszym miejscu wśród nich znalazł się projekt O równowagach gospodarczych w warunkach niespójności czasowej decyzji , którego kierownikiem jest doktor Łukasz Balbus z Zakładu Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji (wyniki konkursu: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-05-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3). Warto podkreślić, że jest to już trzeci grant w panelu HS4 prowadzony na naszym Wydziale i drugi kierowany przez doktora Balbusa.