Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Odznaczenie dla prof. dr. hab. Mieczysława Borowieckiego

W maju bieżącego roku Wydział Nauki Uniwersytetu im. P.J. Šafarika w Koszycach (Słowacja) obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia powstania. Na wydziale kształceni są studenci na kierunkach: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia i geografia. Główne uroczystości jubileuszowe, na które zostały zaproszone współpracujące z wydziałem instytucje, uczelnie oraz naukowcy z wielu krajów, odbyły się w sali Koszyckiej Filharmonii. Jubileusz był okazją do podsumowania osiągnięć oraz przedstawienia planów dalszego rozwoju. Był też okazją do wyrażenia uznania krajowym i zagranicznym naukowcom za efektywną i długoletnią współpracę przez odznaczenie ich medalami Wydziału Nauki UPJŠ. Profesor Mieczysław Borowiecki z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego został odznaczony złotym medalem Wydziału Nauki UPJŠ za ponad trzydziestoletnią współpracę oraz wkład w rozwój matematyki dyskretnej na tym wydziale. Po zakończeniu wręczenia odznaczeń, profesor M. Borowiecki podziękował władzom wydziału w imieniu odznaczonych za przyznane medale. Podzielił się też z zebranymi na uroczystości kilkoma osobistymi refleksjami z bardzo efektywnej współpracy opartej na przyjacielskich relacjach.

Odznaczeni złotymi medalami.

Podziękowanie za odznaczenia.

Dyplom.