Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Instrukcje: Logowanie do intranetu spoza sieci UZ

Dzięki usłudze WebVPN uruchomionej na UZ, wszyscy pracownicy mogą przeglądać zasoby WWW do których dostęp jest ograniczony (np. bazy bibliograficzne).

Aby zalogować się do serwisu należy:
  1. Wwejść na stronę https://webvpn.uz.zgora.pl/, wybrać grupę PRACOWNICY, jako użytkownika podać swój uczelniany adres email (pełny) a jako hasło podać hasło do konta na serwerze hook.
  2. Może się zdarzyć, że po wpisaniu adresu strony ukaże się informacja o nieprawidłowym certyfikacie; należy wtedy certyfikat zainstalować samodzielnie w naszej przeglądarce (sposób postępowania zależy od wybranej przeglądarki). W razie problemów proszę się kontaktować z pracownikami Zespołu Technicznego.
  3. Po zalogowaniu mamy dostęp do wybranych serwisów WWW, które dostępne są tylko z wewnętrznej sieci uczenianej (np. akty prawne, bazy bibliograficzne UZ).
  4. W trakcie przeglądania stron za pomocą serwisu WebVPN w prawym górnym rogu okienka przeglądarki dostępny jest niewielki pasek narzędziowy:

    Po zakończeniu pracy należy kliknąc na ikonkę Home (trzecia od lewej) co umożliwi powrót na główną strone usługi i wybrać opcję Wyloguj.
  5. Więcej na temat korzystania z usługi WebVPN możemy znaleźć w instrukcji dostępnej w sekcji Dla użytkowników sieci na stronie Centrum Komputerowego UZ.