Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Formularze


Plan zajęć

UWAGA: dotyczy tylko pracowników ,,zewnętrznych'' (tj. pracowników spoza Instytut Matematyki), prowadzących zajęcia dla studentów WMIiE.

Pracownicy Instytutu Matematyki UZ składają podają do Dyrektora Instytutu na formularzach dostępnych na stronach IM


Dokumenty związane z wydatkowaniem dotacji projakościowej dla kierunku Inżynieria Danych