Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Program Erasmus Wymiany Zagranicznej Studentów


W Ramach programu Erasmus studenci lub doktoranci naszego Wydziału mogą odbywać jeden lub 2 semestry studiów za granicą.
Obecnie na naszym Wydziale wymiana odbywa się m. in. z następującymi ośrodkami:
Aktualne informacje nt. programu Erasmus+ m.in. o uczelniach partnerskich i o znajdują się na stronie Erasmu+ DWZ
https://www.erasmus.uz.zgora.pl/
w odpowiednich zakładkach, np.
https://www.erasmus.uz.zgora.pl/partnerzy/
https://www.erasmus.uz.zgora.pl/do-pobrania/

Szczegóły dotyczące miejsca wyjazdu oraz ew. list przedmiotów są dostępne z poziomu ww. listy.
Informacje ogólne o programie Erasmus znajdują się na stronie http://www.erasmus.org.pl/
oraz na stronie Działu Współpracy z Zagranicą UZ http://www.dwz.uz.zgora.pl/pl/stypendialne/sokrates_pl.html
Gorąco zachęcamy studentów do udziału w programie. Informacja o zasadach rekrutacji będzie na stronach DWZ oraz stronie głównej UZ.
Informacji udziela mgr Marta Szafrańska-Winiecka, DWZ.

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+
dr Dorota Głazowska
Kampus A, ul. prof. Z. Szafrana 4A (budynek A-29), pok. 518
tel.: (+48 68) 328 2862
e-mail: D.Glazowska@wmie.uz.zgora.pl

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
mgr Kamila Rabiko,
Dział Współpracy z Zagranicą
Tel: +48 68 328 3295
Fax: +48 68 328 3298
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
http://www.erasmus.uz.zgora.pl