Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Program Erasmus Wymiany Zagranicznej Studentów


W Ramach programu Erasmus studenci lub doktoranci naszego Wydziału mogą odbywać jeden lub 2 semestry studiów za granicą.
Obecnie na naszym Wydziale wymiana odbywa się z następującymi ośrodkami:
Rekrutacja na wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus Plus w roku 2017/2018 trwa do 31 marca br..

Informacje na stronach Działu Współpracy z Zagranicą

Szczegóły dotyczące miejsca wyjazdu oraz ew. list przedmiotów są dostępne z poziomu ww. listy.
Informacje ogólne o programie Erasmus znajdują się na stronie http://www.erasmus.org.pl/
oraz na stronie Działu Współpracy z Zagranicą UZ http://www.dwz.uz.zgora.pl/pl/stypendialne/sokrates_pl.html
Gorąco zachęcamy studentów do udziału w programie. Informacja o zasadach rekrutacji będzie na stronach DWZ oraz stronie głównej UZ.
Informacji udziela Uczelniany Koordynator Programu LLP/Erasmus mgr Agnieszka Możejko i mgr Paulina Seńków-Maćkowska.
Studenci Erasmus mają możliwość aplikowania o Intensywne Kursy Językowe Erasmus odbywane za granicą. Kursy są bezpłatne, a pobyt jest dofinansowywany z grantu Erasmus.

Wydziałowy Koordynator Programu LLP/Erasmus
dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ
Kampus A, ul. prof. Z. Szafrana 4A (budynek A-29), pok. 517
tel.: (+48 68) 328 2845
e-mail: S.Robak@wmie.uz.zgora.pl

Uczelniany Koordynator Programu LLP/Erasmus
mgr Agnieszka Możejko, tel.: (+48 68) 3283293, e-mail: A.Mozejko@dwz.uz.zgora.pl
mgr Paulina Gött-Konopacka, tel.: (+48 68) 3283297, e-mail: erasmus@dwz.uz.zgora.pl
mgr Kamila Rabiko, tel.: (+48 68) 3282445, e-mail: international@dwz.uz.zgora.pl
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
fax: (+48 68) 3283298
Dni przyjęć: wtorek, środa, czwartek