Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Program Erasmus Wymiany Zagranicznej Studentów


W Ramach programu Erasmus studenci lub doktoranci naszego Wydziału mogą odbywać jeden lub 2 semestry studiów za granicą.
Obecnie na naszym Wydziale wymiana odbywa się m. in. z następującymi ośrodkami:
Aktualne informacje nt. programu Erasmus+ m.in. o uczelniach partnerskich i o znajdują się na stronie Erasmu+ DWZ
https://www.erasmus.uz.zgora.pl/
w odpowiednich zakładkach, np.
https://www.erasmus.uz.zgora.pl/partnerzy/
https://www.erasmus.uz.zgora.pl/do-pobrania/

Szczegóły dotyczące miejsca wyjazdu oraz ew. list przedmiotów są dostępne z poziomu ww. listy.
Informacje ogólne o programie Erasmus znajdują się na stronie http://www.erasmus.org.pl/
oraz na stronie Działu Współpracy z Zagranicą UZ http://www.dwz.uz.zgora.pl/pl/stypendialne/sokrates_pl.html
Gorąco zachęcamy studentów do udziału w programie. Informacja o zasadach rekrutacji będzie na stronach DWZ oraz stronie głównej UZ.
Informacji udziela Uczelniany Koordynator Programu LLP/Erasmus dr Marta Zub.
Studenci Erasmus mają możliwość aplikowania o Intensywne Kursy Językowe Erasmus odbywane za granicą. Kursy są bezpłatne, a pobyt jest dofinansowywany z grantu Erasmus.

Wydziałowy Koordynator Programu LLP/Erasmus
dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ
Kampus A, ul. prof. Z. Szafrana 4A (budynek A-29), pok. 517
tel.: (+48 68) 328 2845
e-mail: S.Robak@wmie.uz.zgora.pl

Uczelniany Koordynator Programu LLP/Erasmus
dr Marta Zub,
Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel: +48 68 328 32 97
Fax: +48 68 328 32 98
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
http://www.erasmus.uz.zgora.pl