Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Uniwersytet w Chongqing przysyła swoich i zaprasza naszych studentów

W ramach oficjalnej współpracy dwustronnej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Chongqing Normal University (CNU) w Chinach, nawiązanej z inicjatywy profesora Witolda Jarczyka i doktor Justyny Jarczyk, w dniach 19 – 23 listopada gościliśmy profesor Zhiyu Wu - dziekan School of Mathematical Sciences oraz profesora Wenmenga Zhanga. Pani Dziekan, w trakcie spotkań z władzami Wydziału, z Prorektorem ds. nauki Profesorem Melikidze, a także na otwartym spotkaniu ze studentami i pracownikami naszego Wydziału, przedstawiła Chongqing – jedną z największych aglomeracji miejskich na świecie, swój uniwersytet i szkołę nauk matematycznych na tym uniwersytecie. Następnie zapowiedziała przysłanie na nasz Wydział 10 – 15 studentów z CNU na semestr zimowy roku 2019/2020 i zaprosiła naszych studentów na semestr studiów w CNU, oferując im jednocześnie 5 stypendiów na pełne pokrycie kosztów pobytu i podróży powrotnej oraz 10 stypendiów połówkowych. Ta szczodra oferta i możliwość studiowania (w języku angielskim) przez jeden semestr w CNU, zamiast na UZ, w tak wyjątkowym i atrakcyjnym miejscu jak Chongqing, jest zdecydowanie konkurencyjna w stosunku do innych opcji semestru studiów za granicą.