Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Opinie na temat naszych studentów


Staż w IHP GmbH Frankfurt nad Odrą

Chciałabym napisać kilka słów o naszej współpracy ze studentami Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego – Maciej Kubiak, Mateusz Kubiak, Tomasz Wieczorek, Anna Sus – podczas ich stażu w IHP GmbH Frankfurt nad Odrą, w ramach unijnego projektu kierunku zamawianego (matematyka) prowadzonego przez ich Wydział.
Oto główne elementy na które zwróciliśmy uwagę i które są godne pochwały: Jesteśmy pod wrażeniem efektów jakie udało się osiągnąć w ciągu zaledwie 3 miesięcy współpracy - wszystkie zadania zostały wykonane. Po krótkim wdrożeniu się w nowe zagadnienia (teoria kryptografii), studenci samodzielnie opracowywali zagadnienia, konsultując jedynie kolejne etapy i rezultaty. Jako przykład praca jaką studenci wykonali dla mnie: opanowanie teorii krzywych hipereliptycznych oraz podstaw kryptografii na tych krzywych, nauka programowania w języku Java, przygotowanie szyfrowania i podpisu elektronicznego dla tych krzywych w Javie, a na koniec opisanie po angielsku tego co zrobili. To naprawdę dużo, a całość działań wymagała z mojej strony niewielkiego zaangażowania, polegała w zasadzie na weryfikacji czy rezultaty są poprawne.

Mamy nadzieje na dalsza współpracę.

Anna Sojka-Piotrowska
System Design/Sensornets & Middleware Platform
IHP GmbH
Innovations for High Performance Microelectronics
Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik
Frankfurt (Oder), Germany