Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Zawody okręgowe drugiej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej

W dniu 9 stycznia 2018 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbyły się zawody okręgowe drugiej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, której organizatorami są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych. Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Między Komitetem Okręgowym Olimpiady w Zielonej Górze, reprezentowanym przez przewodniczącą mgr Krystynę Motyl, a Uniwersytetem Zielonogórskim, reprezentowanym przez dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - dr hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ, zostało podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy dotyczącej organizacji Olimpiady.

W naszym województwie do drugiego stopnia Olimpiady Statystycznej zakwalifikowało się 31 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych z Gorzowa Wlkp., Krosna Odrzańskiego, Międzyrzecza, Szprotawy, Świebodzina, Zielonej Góry i Żar.

Wszystkich uczestników zawodów okręgowych Olimpiady przywitał prof. Roman Zmyślony. W tym roku zawody te składały się z dwóch testów A i B (łącznie na 80 punktów), na rozwiązanie których uczniowie mieli 90 minut czasu. W czasie sprawdzania testów przez komisje, w ramach których pracowali dr Jacek Bojarski, mgr Arkadiusz Kozioł oraz dr Ewa Synówka-Bejenka, uczniowie wraz z opiekunami mogli wysłuchać wykładu prof. Zbigniewa Świtalskiego "Wiedza, informacja, dane - po co nam to wszystko ?"

Około godziny 14:30 dyrektor Urzędu Statystycznego Roman Fedak oraz Dziekan Wydziału wręczyli uczestnikom zawodów dyplomy i nagrody. Zwycięzcami w naszym okręgu zostali: Maciej Strzelczyk z I LO im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze (72,7 pkt), Adrian Matusiak z Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. (70,6 pkt) i Michał Kępiński ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach (69,4 pkt).


Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zawodach centralnych !