Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Stypendia dla studentów kierunków ścisłych oraz technicznych

Dodano: 2018-08-24

Województwo mając na uwadze wsparcie młodych lubuszan w ramach wyrównywania szans edukacyjnych, utworzyło pomoc materialną w postaci stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych zamieszkujących na terenie naszego województwa, uczących się i podejmujących kształcenie na lubuskich uczelniach. Stypendia mają na celu zachęcenie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem.

5 powodów, dla których powinieneś wybrać Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Zielonogórskim!


1. Kierunki dostosowane do potrzeb rynku pracy

Oferta dydaktyczna Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii jest bogata i uwzględnia prognozy dotyczące zawodów przyszłości. W ostatnich latach studiowanie matematyki i nauk jej pokrewnych stało się po prostu opłacalne. Więcej...

2. Silna kadra naukowo-dydaktyczna

WMIiE jest w gronie 7. najlepszych wydziałów matematyczno-informatycznych w Polsce, w ocenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, który przyznał mu w 2013 roku kategorię naukową A. Więcej...

3. Wymierne korzyści ze studiowania na naszym Wydziale

Wydział umożliwia studentom nawiązanie kontaktów z innymi ośrodkami w kraju (w ramach programu MOST oraz za granicą (w ramach programu ERASMUS) - udział w obu programach jest bezpłatny. Więcej...

4. Nowoczesne i przyjazne otoczenie

Zapewniamy studentom nie tylko właściwy proces dydaktyczny, ale także nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Budynek WMIiE ma oryginalną infrastrukturę oraz dogodną lokalizację na terenie Campusu A, w pobliżu 3 domów studenckich („Piast”, „Ziemowit” i „Rzepicha”), a także niedaleko dworców PKS i PKP (pieszo ok. 1.5 km, zobacz na mapie). Więcej...

5. Życie studenckie

Na WMIiE działają 3 koła naukowe: Koło Naukowe mUZg, Koło Naukowe Laboratorium "Matematyczne" Paradoks oraz Koło Naukowe Modelowania Matematycznego. Więcej...

Kierunki studiów na WMIiE

INFORMATYKA
I
EKONOMETRIA
INŻYNIERIA
DANYCH
MATEMATYKA

Atrakcyjne udogodnienia dla studiujących dwa kierunki!

  • Nie poniesiesz opłaty za drugi kierunek studiów - http://www.nauka.gov.pl/dla-studentow/.
  • Jeżeli będziesz studiował dwa kierunki na naszym Wydziale, część zaliczeń z podstawowych przedmiotów będzie uznana na obu kierunkach (np. algebra liniowa, algorytmy i struktury danych, analiza matematyczna, badania operacyjne, bazy danych, matematyka dyskretna, metody numeryczne, programowanie komputerów, programowanie obiektowe, rachunek prawdopodobieństwa).
  • Dostosujemy Twój plan studiów i rozkład zajęć do studiowania na dwóch kierunkach.
  • Studiując matematykę lub informatykę i ekonometrię, jednocześnie z inżynierią danych, otrzymasz nowy tablet Google Nexus (lub inny tej klasy) i skorzystasz z innych udogodnień, finansowanych z miliona złotych wygranego przez Wydział dla inżynierii danych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


,,O sobie samych'' - film autorstwa studentów II roku studiów magisterskich kierunku
Matematyka oraz Informatyka i Ekonometria