Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Atrakcyjne udogodnienia dla studiujących dwa kierunki!

Studiując dwa kierunki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:

Kolejna edycja stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego

W roku akademickim 2020/2021 rusza kolejna edycja stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego. Powyższe stypendia mają na celu przede wszystkim zachęcenie absolwentów szkół ponadpodstawowych do związania swojej kariery zawodowej i jej dalszych losów z regionem, stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników oraz podejmowania nauki na lubuskich uczelniach.

5 powodów, dla których powinieneś wybrać Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Zielonogórskim!


1. Kierunki dostosowane do potrzeb rynku pracy

Oferta dydaktyczna Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii jest bogata i uwzględnia prognozy dotyczące zawodów przyszłości. W ostatnich latach studiowanie matematyki i nauk jej pokrewnych stało się po prostu opłacalne. Więcej...

2. Silna kadra naukowo-dydaktyczna

WMIiE jest w gronie najlepszych wydziałów matematyczno-informatycznych w Polsce. Więcej...

3. Wymierne korzyści ze studiowania na naszym Wydziale

Wydział umożliwia studentom nawiązanie kontaktów z innymi ośrodkami w kraju (w ramach programu MOST oraz za granicą (w ramach programu ERASMUS) - udział w obu programach jest bezpłatny. Więcej...

4. Nowoczesne i przyjazne otoczenie

Zapewniamy studentom nie tylko właściwy proces dydaktyczny, ale także nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Budynek WMIiE ma oryginalną infrastrukturę oraz dogodną lokalizację na terenie Campusu A, w pobliżu 3 domów studenckich („Piast”, „Ziemowit” i „Rzepicha”), a także niedaleko dworców PKS i PKP (pieszo ok. 1.5 km, zobacz na mapie). Więcej...

5. Życie studenckie

Na WMIiE działają 4 koła naukowe: Koło Naukowe Laboratorium "Matematyczne" Paradoks, Koło Naukowe Fatal-Error, Koło Naukowe Matematyki Stosowanej, Koło Naukowe Przyszłych Nauczycieli Matematyki TRANS-MISJA. Więcej...

Kierunki studiów na WMIiE

INFORMATYKA
I
EKONOMETRIA
INŻYNIERIA
DANYCH
MATEMATYKA


,,O sobie samych'' - film autorstwa studentów
II roku studiów magisterskich kierunków
Matematyka oraz Informatyka i Ekonometria